• Nyheter

Får ej promenera!

(Detta brev var ställd till politiker, myndighetspersoner enligt nedan)

 

Igår vid riksdagen fick jag veta att jag !enligt lagen! ej fick passera framför riksdagen med de affischer (Bilaga.1) jag bar på, politisk budskap kallades den!? I fortsättning behöver jag gå runt!

Jag som författare vars barn är kidnappade av den svenska staten för skrivna facklitteraturer (enl. dom MUF T11352-17) kämpar för att lagen ska tillämpas lika för alla oavsett ras, kön, kultur, religion etc. Jag introducerar inte en ny politisk ideolog inte heller propagerar jag för hat. Tvärtom, jag enbart informerar om det hat muslimer, medborgare i Sverige är utsatta för av den svenska Staten tillika rättsväsendet.

För att undvika omedveten begå misstag och utsättas för kränkning och obehag, frågar jag er;
1. Var i Stockholm jag som författare, barn- människorättsförespråkare inte får promenera med mina informativa affischer?
2. Framför vilka byggnader får jag inte stanna när någon frågar om förklaring?
3. Var i Göteborg, Malmö och andra större svenska städer jag som författare, barn- människorättsförespråkare inte får promenera med mina informativa affischer?
4. Finns det några tumregler jag behöver veta?

Svenska politiker genom tjänstemän bör hålla sig till den svenska lagen, EU samt FN konvention i ämnet författare barn- mänskliga rättigheter.

Svenska politiker genom tjänstemän bör hålla sig till grundlagen som skyddar författarna- konstnärer oavsett om det är jag, en medborgare med ursprung i Iran som muslim eller om det är Lars Viks med sådana karikatyrer.

PS: Mina vänner, varje gång polisen kallas till plats och en rapport ifylls för att jag utnyttjar mina medborgerliga rättigheter, presenterar jag den som statens försök att fabricera bevis. Att lägga de på hög till senare missbruk!

 

Stockholm den 13 december 2018

Seyed Isa Musavi

 

 

(Isa Musavi Tor 2018-12-13, 14:28
Till: talmannen@riksdagen.se; sb.registrator@regeringskansliet.se; ju.registrator@regeringskansliet.se; kulturdepartementet.registrator@regeringskansliet.se; justitieombudsmannen@jo.se; registrator@jk.se; registrator.kansli@polisen.se)

Nyheter

Requesting Political Asylum

Den Judiska församlingen!

Oro för mina Barn!

Politisk Tribunal, Solna Tingsrätt

Mats Svensson!

Högsta Förvaltningsdomstolen!

Jämställdhetsminister!

!Tjänstefel!

Mårten Schultz, T112-20!

Ers Majestät!

Rådman, Henrik Fieber!

Advokatsamfund, D-2019/2533!

Aktbilaga 60, T112-20!

Gisslantagning skördar!

Barnkonvention ej för Muslimer!

Umgänge, Mål T1275 – 20!

Jämställdhetsminister!

Förtal, 20000 – 30000 muslimer!

Vårdnad, Mål T 112 – 20!

Lagman, Gudrun Anteman!

Uppsala Universitet!

Adv. Mia Joleby!

Kakabaveh!

Stämpling, förtal, ärekränkning, hot om liv!

HD medverkar i Trosförföljelse!

Stämpling, Stefan Löfven!

Kronofogden!

Fintar!

Trosförföljelse!

Muslim + Sverige = Terrorist!

Får ej Promenera!

Iscensatt av Säpo?

Personligt ansvar!

HD, Ö5682-18!

Dags att flytta!

Anonym Källa!

Dear CIA!

TV-avgift, mål 523 – 18!

5000 – K 80 60 75 – 18 Polis förfalskar helt öppet!

Förvaltningsrätten 523-18!

Kidnappad!

Komplettering, Ö2294-18, Högsta domstolen!

Låter bilden tala!

Resning!

Föråldrad kropp!

Vinstpris ”Sverige!”

Rikspolischef, Anders Thornberg!

Uppmaning 15 kap. 9§!

Hatbrott, BrB 29 kap. 2§ 7 p.

Brist på bevis!

Lönnmord i cell!

Förvaltningsrätten!

Kriminella politiker & tjänstemän

Rättegångsförseelse!

Ståndpunkt!

Importerad Sekterisk Krig!

Exil!

Barnkonvention!

Svensk demokrati

Oppositionell!