• Nyheter

Svea Hovrätt

Målnummer: Ö 1591-18

Med anledning av erkännande under ED, ansöker jag härmed om resning om målet T12484-16 om vårdnad av barn 2017-05-11.

Allt började med en kvinnas grundlösa medvetna lögner. Alla lögner har en efter en kommit ut under sanningsförsäkran. Ironisk nog hade jag sedan tidigare varskott myndigheterna om hennes elaka lögner genom en polisanmälan 5000 – K 582503 – 16 men ignorerades tack vare min etniska bakgrund samt barnens medfödda religion!

Under sanningsförsäkran fastställdes:
a) 2017-04-27 mål nr. T 12484 – 16 har domaren med stöd av skatteverkets årsinkomst redovisning kartlagt en punk som lögn i sitt domskäl.
b) 2017-04-27 samma mål, avslöjades en till punkt som lögn genom hennes eget vittne som vittnade under ED om att hon satte barnvakt för mina barn medan jag var på jobbet. Med andra ord har förövaren (barnens mor) varit ute på kvällar, något hon påstådd inte fick göra tack vare min muslimska svartsjuka…! Ljudfil i VERA.
c) 2017-12-13 mål nr. T 11353 – 17, avslöjades en till punkt som lögn genom förövarens eget vittnesmål under ED, då hon hade fått jobba på två platser, något förövaren hade påstått inte fick göra för min svartsjuka hedersrelaterat muslimskt…! Ljudfil i VERA.
d) 2017-12-13 mål nr. T 11353 – 17, avslöjades en till punkt som lögn genom förövarens eget vittnesmål under ED, att jag aldrig besökte hennes arbetsplats, något förövaren hade påstått jag var alltid på hennes arbetsplats tack vare min svartsjuka hedersrelaterat muslimskt…! Ljudfil i VERA.
e) Hemligstämplad FÖRUNDERSÖKNING om MISSTANKAR om barnmisshandel lades ner 2017.06.21 mål nr. B 4989 – 17, en till lögn (övergrepp rättare sagt) förövaren gjort sig skyldig till.

Andra anledning som talar emot hennes lämplighet för vårdnad av mina barn är enligt nedan.
1) Fullständig likgiltig mot dom om gemensam vårdnad T 12172 – 11, fullt medveten över sina egna lögner.
2) Brott mot skollagen. Mina barn fick inte gå i skolan i tre månader.
3) Fullkomlig nonchalant mot barnens ovilja att gå med henne.
4) Total rå mot barnens begäran att få träffa mig efter kidnappning av mina barn.
5) Gränslös känslokall att klippa bort barnens alla kontakter med mig, fullt medveten över sina egna lögner.

Brott mot mig, nu i efter hand, handlar det om grovt förtal, ärekränkning, stämpling etc.

Hon kommer att fortsätta hålla mina barn i sin våld om rättsväsendet inte agerar mot hatbrott.

Nyheter

Requesting Political Asylum

Den Judiska församlingen!

Oro för mina Barn!

Politisk Tribunal, Solna Tingsrätt

Mats Svensson!

Högsta Förvaltningsdomstolen!

Jämställdhetsminister!

!Tjänstefel!

Mårten Schultz, T112-20!

Ers Majestät!

Rådman, Henrik Fieber!

Advokatsamfund, D-2019/2533!

Aktbilaga 60, T112-20!

Gisslantagning skördar!

Barnkonvention ej för Muslimer!

Umgänge, Mål T1275 – 20!

Jämställdhetsminister!

Förtal, 20000 – 30000 muslimer!

Vårdnad, Mål T 112 – 20!

Lagman, Gudrun Anteman!

Uppsala Universitet!

Adv. Mia Joleby!

Kakabaveh!

Stämpling, förtal, ärekränkning, hot om liv!

HD medverkar i Trosförföljelse!

Stämpling, Stefan Löfven!

Kronofogden!

Fintar!

Trosförföljelse!

Muslim + Sverige = Terrorist!

Får ej Promenera!

Iscensatt av Säpo?

Personligt ansvar!

HD, Ö5682-18!

Dags att flytta!

Anonym Källa!

Dear CIA!

TV-avgift, mål 523 – 18!

5000 – K 80 60 75 – 18 Polis förfalskar helt öppet!

Förvaltningsrätten 523-18!

Kidnappad!

Komplettering, Ö2294-18, Högsta domstolen!

Låter bilden tala!

Resning!

Föråldrad kropp!

Vinstpris ”Sverige!”

Rikspolischef, Anders Thornberg!

Uppmaning 15 kap. 9§!

Hatbrott, BrB 29 kap. 2§ 7 p.

Brist på bevis!

Lönnmord i cell!

Förvaltningsrätten!

Kriminella politiker & tjänstemän

Rättegångsförseelse!

Ståndpunkt!

Importerad Sekterisk Krig!

Exil!

Barnkonvention!

Svensk demokrati

Oppositionell!

Warning: Undefined variable $footer_widget_setting in /customers/9/e/4/kimyana.se/httpd.www/wp-content/themes/enfold451/footer.php on line 203