• Nyheter

Dags att flytta!

(E-breven skickades till Polisen, medier och många mer för att inte kunna neka.)

Ni kommer att ignorera men jag arkiverar för senare användning.

”När området fylls med kriminella är det dags för dig min vän att flytta” ett citat av källan till första facklitteratur jag undvek tala om av rädsla för stämpeln om ”Paranoia”.

Nu har jag bevis som intygar planeringen:

  • Försäljning av knark vid T-bana stationen som inte fanns tidigare.
  • Inbrott i lägenhet, på samma våning, väg i väg med den lägenhet jag har bott sedan 2006.

Det roliga med denna lägenhet är att kommunen bestämmer vilka som ska bo där, och nu har Enskede förvaltningen valt att bosätta en med … bakgrund.

  • Suspekta rörelse i en till lägenhet i samma port.

Två av sex lägenheter fylldes med personer som rimmar fel i trakten.

  • Polisen sedan länge förnekar mig skydd.

Det återstå att se när polisen hittar en leksakspistol vid min lik ”i” lägenheten med en påse knark i fickan! Mer behöver jag inte säga om situationen.

Jag lägger ut denna mejl på sociala medier så folk ska få veta mitt enda brott är den penna jag har till försvar av mina kidnappade barn av POLISER/Staten sedan 2016.09.14.

Stockholm den 3 september 2018

Seyed Isa Musavi

Nyheter

Requesting Political Asylum

Den Judiska församlingen!

Oro för mina Barn!

Politisk Tribunal, Solna Tingsrätt

Mats Svensson!

Högsta Förvaltningsdomstolen!

Jämställdhetsminister!

!Tjänstefel!

Mårten Schultz, T112-20!

Ers Majestät!

Rådman, Henrik Fieber!

Advokatsamfund, D-2019/2533!

Aktbilaga 60, T112-20!

Gisslantagning skördar!

Barnkonvention ej för Muslimer!

Umgänge, Mål T1275 – 20!

Jämställdhetsminister!

Förtal, 20000 – 30000 muslimer!

Vårdnad, Mål T 112 – 20!

Lagman, Gudrun Anteman!

Uppsala Universitet!

Adv. Mia Joleby!

Kakabaveh!

Stämpling, förtal, ärekränkning, hot om liv!

HD medverkar i Trosförföljelse!

Stämpling, Stefan Löfven!

Kronofogden!

Fintar!

Trosförföljelse!

Muslim + Sverige = Terrorist!

Får ej Promenera!

Iscensatt av Säpo?

Personligt ansvar!

HD, Ö5682-18!

Dags att flytta!

Anonym Källa!

Dear CIA!

TV-avgift, mål 523 – 18!

5000 – K 80 60 75 – 18 Polis förfalskar helt öppet!

Förvaltningsrätten 523-18!

Kidnappad!

Komplettering, Ö2294-18, Högsta domstolen!

Låter bilden tala!

Resning!

Föråldrad kropp!

Vinstpris ”Sverige!”

Rikspolischef, Anders Thornberg!

Uppmaning 15 kap. 9§!

Hatbrott, BrB 29 kap. 2§ 7 p.

Brist på bevis!

Lönnmord i cell!

Förvaltningsrätten!

Kriminella politiker & tjänstemän

Rättegångsförseelse!

Ståndpunkt!

Importerad Sekterisk Krig!

Exil!

Barnkonvention!

Svensk demokrati

Oppositionell!