• Nyheter

TV-avgift, mål 523 – 18!

Förvaltningsrätten Luleå

Förvånad över formulering av domskäl!

Jag är van vid domskäl som bryter mot grundlagen (Bilaga.1) något nu hela världen får läsa om. Jag är luttrad med kidnappning av mina barn med domarnas brottsliga beslut (Bilaga.2) tvärtemot gällande rätt. Erkänn min förundran över påläst mål, välformulerat domskäl.

Meningen med Civil Olydnad, i detta fall, är att kunna bevisa för omvärlden att lagen i Sverige är utformad på det sätt där medborgarna är tvungna att betala för censur i Sverige. Svensk definition av demokrati!

Jag har haft TV-mottagare även för perioden 20 mars 2014 – 13 februari 2018, därmed betalningsskyldig även för den perioden i enlighet med avgiftslagen 2a och 2§§. Det finns skäl att omprova beslutet.

Ett exempel:

Förslagsvis vill jag rekommendera Clara Danelid att få jobbet som laglydig fördomslös föredragare vid Högsta domstolen i Stockholm, istället för den Islamfientliga hatfulla Daniel Berger.

Daniel Berger, en skam för det svenska rättsväsendet (Bilaga.3) har nu satt Petter Asp (Justitieråd mål nr. Ö2294 – 18) och Stefan Lindskog (Chef, högsta domstolen) i skamvrå med sitt föredrag för sitt hat mot muslimer, medborgare i Sverige.

Anders Eka kommer att få frågan på sitt bord när han väl träder in som chef för högsta domstolen om ”Lagen ska tillämpas lika för alla oavsett ras, kön, religion, etnisk bakgrund, kultur etc. eller ej!”

Just sådan väldokumenterad verklighet censureras av det Statliga medier vars avgift, medborgarna är tvungna att betala enligt lagen. Lagen om TV-avgift påtvingas medborgarna likväl kidnappning av barn grundad på hat mot Islam, med skäl som ?!publicerade facklitteraturer!?

Domarna i Stockholm har valt att ignorera lagen och låta sitt personliga hat och inte minst jäv gå före gällande rätt. Domskälen blottlägger det dolda hatet bland myndigheterna mot Islam och muslimer, medborgare i Sverige, något den Statlig finansierade medier censurerar.

Du också som domare kan välja sida! där du dömer utifrån det sunda förnuftet då medborgarna inte ska bidra till censur genom ej påtvingad TV-avgift.

Stockholm den 1 augusti 2018

Seyed Isa Musavi

Bilagor.               1–3

Nyheter

Requesting Political Asylum

Den Judiska församlingen!

Oro för mina Barn!

Politisk Tribunal, Solna Tingsrätt

Mats Svensson!

Högsta Förvaltningsdomstolen!

Jämställdhetsminister!

!Tjänstefel!

Mårten Schultz, T112-20!

Ers Majestät!

Rådman, Henrik Fieber!

Advokatsamfund, D-2019/2533!

Aktbilaga 60, T112-20!

Gisslantagning skördar!

Barnkonvention ej för Muslimer!

Umgänge, Mål T1275 – 20!

Jämställdhetsminister!

Förtal, 20000 – 30000 muslimer!

Vårdnad, Mål T 112 – 20!

Lagman, Gudrun Anteman!

Uppsala Universitet!

Adv. Mia Joleby!

Kakabaveh!

Stämpling, förtal, ärekränkning, hot om liv!

HD medverkar i Trosförföljelse!

Stämpling, Stefan Löfven!

Kronofogden!

Fintar!

Trosförföljelse!

Muslim + Sverige = Terrorist!

Får ej Promenera!

Iscensatt av Säpo?

Personligt ansvar!

HD, Ö5682-18!

Dags att flytta!

Anonym Källa!

Dear CIA!

TV-avgift, mål 523 – 18!

5000 – K 80 60 75 – 18 Polis förfalskar helt öppet!

Förvaltningsrätten 523-18!

Kidnappad!

Komplettering, Ö2294-18, Högsta domstolen!

Låter bilden tala!

Resning!

Föråldrad kropp!

Vinstpris ”Sverige!”

Rikspolischef, Anders Thornberg!

Uppmaning 15 kap. 9§!

Hatbrott, BrB 29 kap. 2§ 7 p.

Brist på bevis!

Lönnmord i cell!

Förvaltningsrätten!

Kriminella politiker & tjänstemän

Rättegångsförseelse!

Ståndpunkt!

Importerad Sekterisk Krig!

Exil!

Barnkonvention!

Svensk demokrati

Oppositionell!