• Nyheter

Rikspolischef!

Denna mejl är ställd till rikspolischefen Anders Thornberg, ty det är han som har nu ärvt en hatfull korrumperad (Västberga-Globen) organisation polisen har bekommit.

Min uppmaning till han är att hålla sig till lagarna och se till att lagen respekteras inom poliskåren. Medborgarnas rättigheter ska respekteras oavsett ras, kön, kultur, religion etc.

Med stöd av utredningar samt erkännande under ED till min fördel, KRÄVER jag rättvisa och det första instans medborgaren har rätt till att vända sig till är hos polisen.

Denna rättighet kränks nu av dina underordnade ty många av förövarna är poliser i höga positioner. Dina underordnade vägrar upprätta anmälan, uppsåtlig försvårar proceduren, och inte minst förvränger anmälan och ger sig rätten att ändra rubriceringen.

Sedan 2018-02-28 vägrar kommissarie/Förundersökningsledare Joakim Odell så ihärdig att upprätta anmälan mot Justitieminister för hatbrott som lett till kidnappning av mina barn sedan 2016-09-14. Dokument lämnas på begäran.

Genom att skicka anmälan centralt eliminerar jag polisens falska utsagor än en gång. Detta är inget vanligt mål vilket alla misstog sig från början. Denna far kan uttrycka sig i tal och skrift som inte har något att förlora.

Nu när polisen inte svarar på ansökan om skydd mot poliser (e-post 2018-02-12, kl. 10:14), struntar jag fullkomlig över det plan ni har för mig. Första muslimsk martyr för barnens rättighet i Sverige är inget att vara rädd för.

 

Stockholm den 6 mars 2018

Isa Musavi

 

Bakgrund till mejlen ovan är:

SU vägrar fortfarande rubricera anmälan korrekt.

Nu har jag 13 mål av korruption där brottslingar har varit kända myndighetspersoner/politiker.

Nu har jag 13 mål av uppsåtligt försvårande av utredning.

Nu har jag 13 mål där jag förnekas rätt till målsägarbiträde enligt lagen.

Nu har jag 13 mål att vissa upp i dokumentärfilmen ”Silke diktatur” där förmenta fienden är Islam och muslimer.

Jag har i runda tal 150 myndighetspersoner/politiker att anmäla för kidnappning av mina barn baserad på brottslingarnas hat mot Islam och muslimer. På topp av det kommer anmälningar mot poliser/tjänstemän som vägrar ta emot anmälan som det görs, de som ?självmant? ändrar målet.

Första etapp är att tålmodig anmäla de 150 en efter en. SU är första hindret som medvetet försvårar utredningen.

Sedan tar jag om det från början en efter en… Studera brottsbalkens tredje avdelning 29 kap. 2 § 7 p. & 8 p. Inte dumt att beakta 15 kap. 9 §.

Det enda jag har strävat efter redan från början var mina kidnappade barn.

Nyheter

Requesting Political Asylum

Den Judiska församlingen!

Oro för mina Barn!

Politisk Tribunal, Solna Tingsrätt

Mats Svensson!

Högsta Förvaltningsdomstolen!

Jämställdhetsminister!

!Tjänstefel!

Mårten Schultz, T112-20!

Ers Majestät!

Rådman, Henrik Fieber!

Advokatsamfund, D-2019/2533!

Aktbilaga 60, T112-20!

Gisslantagning skördar!

Barnkonvention ej för Muslimer!

Umgänge, Mål T1275 – 20!

Jämställdhetsminister!

Förtal, 20000 – 30000 muslimer!

Vårdnad, Mål T 112 – 20!

Lagman, Gudrun Anteman!

Uppsala Universitet!

Adv. Mia Joleby!

Kakabaveh!

Stämpling, förtal, ärekränkning, hot om liv!

HD medverkar i Trosförföljelse!

Stämpling, Stefan Löfven!

Kronofogden!

Fintar!

Trosförföljelse!

Muslim + Sverige = Terrorist!

Får ej Promenera!

Iscensatt av Säpo?

Personligt ansvar!

HD, Ö5682-18!

Dags att flytta!

Anonym Källa!

Dear CIA!

TV-avgift, mål 523 – 18!

5000 – K 80 60 75 – 18 Polis förfalskar helt öppet!

Förvaltningsrätten 523-18!

Kidnappad!

Komplettering, Ö2294-18, Högsta domstolen!

Låter bilden tala!

Resning!

Föråldrad kropp!

Vinstpris ”Sverige!”

Rikspolischef, Anders Thornberg!

Uppmaning 15 kap. 9§!

Hatbrott, BrB 29 kap. 2§ 7 p.

Brist på bevis!

Lönnmord i cell!

Förvaltningsrätten!

Kriminella politiker & tjänstemän

Rättegångsförseelse!

Ståndpunkt!

Importerad Sekterisk Krig!

Exil!

Barnkonvention!

Svensk demokrati

Oppositionell!