• Nyheter

Dear CIA!

(Further down it is translated into English)

Jag har vid några tillfälle fått e-post från personer som presenterar sig vara från den militära i USA!

Har CIA fått i uppdrag att eliminera mig ekonomisk? Fysisk? Assaunge är ingen myt så ”Honey trap” skulle inte funka!

Älskade CIA, kom ihåg en vålnad kan ej elimineras.

Det finns information om mig i e-posten nedan som bevisar sgt. boy CIA sökt just mig, därför kan jag nu bevisa för hela världen att det inte är en ”Spam”, samt mina böcker, ord och bilder försvinner inte i det tomma intet.

In English

I have received e-mails from people who present themselves being from the US military!

Has the CIA been commissioned to eliminate me economically? Physically? Assange is no a myth so ”Honey trap” would not work!

Beloved CIA remember a wraith cannot be eliminated.

There is information about me in the e-mail below that proves sgt. boy CIA just searched info. about me, therefore I can now prove to the whole world that it’s not a ”spam”, as well as my documentary books, words and pictures do not disappear in the empty air.

Nyheter

Requesting Political Asylum

Den Judiska församlingen!

Oro för mina Barn!

Politisk Tribunal, Solna Tingsrätt

Mats Svensson!

Högsta Förvaltningsdomstolen!

Jämställdhetsminister!

!Tjänstefel!

Mårten Schultz, T112-20!

Ers Majestät!

Rådman, Henrik Fieber!

Advokatsamfund, D-2019/2533!

Aktbilaga 60, T112-20!

Gisslantagning skördar!

Barnkonvention ej för Muslimer!

Umgänge, Mål T1275 – 20!

Jämställdhetsminister!

Förtal, 20000 – 30000 muslimer!

Vårdnad, Mål T 112 – 20!

Lagman, Gudrun Anteman!

Uppsala Universitet!

Adv. Mia Joleby!

Kakabaveh!

Stämpling, förtal, ärekränkning, hot om liv!

HD medverkar i Trosförföljelse!

Stämpling, Stefan Löfven!

Kronofogden!

Fintar!

Trosförföljelse!

Muslim + Sverige = Terrorist!

Får ej Promenera!

Iscensatt av Säpo?

Personligt ansvar!

HD, Ö5682-18!

Dags att flytta!

Anonym Källa!

Dear CIA!

TV-avgift, mål 523 – 18!

5000 – K 80 60 75 – 18 Polis förfalskar helt öppet!

Förvaltningsrätten 523-18!

Kidnappad!

Komplettering, Ö2294-18, Högsta domstolen!

Låter bilden tala!

Resning!

Föråldrad kropp!

Vinstpris ”Sverige!”

Rikspolischef, Anders Thornberg!

Uppmaning 15 kap. 9§!

Hatbrott, BrB 29 kap. 2§ 7 p.

Brist på bevis!

Lönnmord i cell!

Förvaltningsrätten!

Kriminella politiker & tjänstemän

Rättegångsförseelse!

Ståndpunkt!

Importerad Sekterisk Krig!

Exil!

Barnkonvention!

Svensk demokrati

Oppositionell!

Warning: Undefined variable $footer_widget_setting in /customers/9/e/4/kimyana.se/httpd.www/wp-content/themes/enfold451/footer.php on line 203